Vad kostar en begravning?

Kostnaderna för en begravning varierar beroende på vad man beställer och hur omfattande arrangemang det handlar om. Det är dödsboet som skall bekosta begravningen – dvs vi ska alla betala vår egen begravning den dag vi dör. Tillgångarna i dödsboet brukar i allmänhet täcka de kostnader som uppstår.

Ofta finns det försäkringar som kan täcka hela eller delar av begravningskostnaden. För den som helt eller delvis saknar medel skall/kan ekonomiskt bistånd sökas hos kommunen som den avlidne var skriven i. 

Innan du betalar
Vad som är oerhört viktigt är att EJ betala räkningar av något slag innan kontakt med kommunen tagits. Hos oss får ni alltid tydliga prisuppgifter inklusive moms på varor, transporter och tjänster.

 

Några prisexempel

 • Obehandlad spånkista från 5000 kr, massiv furukista från 7600 kr. 
 • Urna från ca 600 kr
 • Kistnedbäddning från 900 kr
 • Transport till kapell, eller kyrka i samhället från 1300 kr.
 • Vårt arvode som innefattar kundmottagning med efterföljande beställningar och kontakter rörande begravningen från 4500 kr
 • En del tjänster tillkommer tex. svar om deltagande till minnesstundstjänst 300 kr.
 • Dödsannonskostnad beror på hur stor annons man gör – kostnad från ca 1500 kr
 • Förtäring till minnesstund varierar, beroende på var man är, hur många man är, vad man vill förtära osv.
 • Blommor på kistan är olika men det vi kallar ”normalstort” här i Gällivare kostar ca 2400 kr. Men lika vackert kan ju ett mindre enklare arrangemang vara.

Vad gör vi för arvodet 4500 kr:

Kostnaden baseras på den tidsåtgång byrån lägger ner för dödsboets räkning och omfattar oftast kundmottagning med efterföljande kontakter samt ansvar för uppdragets genomförande.

 

 •       Kontakt med församling och myndighet för dödsfallsanmälan,
 •       bokning av begravning, lokal, officiant, musiker samt ev. minnesstundslokal.
 •        Kontakt med sjukhus angående stoftets avhämtning, behov av balsamering eller          obduktion
 •         Utskrift samt förmedling av dödsannons, hjälp och ofta med fullständig                   utformning av denna
 •        Kontakt med kyrkogårdsförvaltning
 •       Beställning av gravöppning
 •        Ev. bokning av övriga medverkande t. ex extra sång och musik eller bokning av         restaurang till efterföljande minnesstund.
 •       Inplanering av bisättnings- och begravningsbil
 •        På begravningsdag, hämtning av kista (kan inkludera personer för lyfthjälp)
 •        På begravningsdag, efterarbete, kan innebära avlämning el gravsättn av kista
 •        På begravningsdag, tvätt och service av begravningsbil
 •        Iordningsställande av kista inför kistnedbäddning samt ev. märkning av urna
 •        Ev. bokning av präst vid bisättning
 •        Bokning av tid för bisättning
 •         Beställning av kistdekoration samt övriga blommor till båren
 •         Kontakt med beställare dag eller två dagar före begravning, avstämning
 •         Representant vid begravningen, förberedelse samt efterarbete
 •         Bevakning
 •        Betalning av utlägg
 •        Totalansvar och kvalitetskontroll
 •        Dessutom kan arvodet inkludera beställning av förtäring till minnesstund efter    begravningen, hjälp med försäkringshandlingar, beställning av taxi, hjälp med utformning och införande av tackannons.

 

 

Nedanstående tjänster debiteras extra

 

Begravningsbil från bårhus samhället till församlingens kyrkor från 1400 kr

Begravningsbil från bårhus, samhället till Treenighetens kapell samt krematorium 1300 kr

 

Kistnedbäddning/färdigklädd:      900 kr

Kistnedbäddning med vit svepning:  1100 kr

Kistnedbäddning påklädning med egna kläder: 1500 kr

 

 

        Vår personal vid  bisättningsakt/ personligt avsked i Gällivare bårhusbisättningsrum eller på Treenigheten. 500 kr/påbörjad timme, efter kl 18  700 kr/påbörjad timme, helg 800 kr/påbörjad timme

·        Ta emot anmälningar för deltagande vid minnesstund 300 kr

·        Heltgtillägg begravning, samhälle och byarna 1600 kr

·        Tillägg vid borgerlig begravningsakt om vi skall sköta förrättning samt ordna och boka ev. musiker, samt måste vi vara en personal till som agerar vaktmästare/ljudtekniker     2200 kr

 

·        Tillägg vid borgerlig begravningsakt där vi måste närvara som vaktmästare/ljudtekniker   500  kr

 

·        Förmedling vid köp av gravsten samt komplettering/renovering av befintlig sten till Norr-Sten i Burträsk     500 kr.

 

·        Programblad, utformning i samråd med anhöriga, samt korrekturläsning, avstämning med präst, musiker osv, beställning av tryck, hämtning och ansvar över dessa    2000 kr 

    (sedan tillkommer naturligtvis kostnad från tryckeriet.)

 

 

 

 

 

Anhöriga till avliden kan naturligtvis välja att göra så mycket som möjligt själva.

 

Detta tar vi betalt för;

*Ta emot beställning av kista samt ev. urna

Om Ni själva gjort dödsfallsanmälan och bokat begravning och ev. gravöppning, vill vi se en skriftlig bokning av detta.

Vi ställer i ordning kista och märker upp denna samt ev. urna

Kontakt med anhörig dag före begravning, avstämning att allt är klart.

Fakturering efter begravning till dödsbo

 

Kostnader som blir för

Kistbäddning, transport till Treenigheten, samt ovanstående tjänster:

Kistbäddning, avliden är färdigklädd – 900 kr

Kistbäddning, med vit svepskjorta – 1100 kr

Kistbäddning, påklädning med egna kläder – 1500 kr

Transport av kista och ev urna med bårbil till Treenigheten inklusive ovan nämnda *tjänster – 3000 kr

 

Kistbäddning, transport till våra olika kyrkor, samt ovanstående tjänster, och dessutom

arbetstid på begravningsdagen (3 tim utöver körtid):

Kistbäddning, avliden är färdigklädd – 900 kr

Kistbäddning, med vit svepskjorta – 1100 kr

Kistbäddning, påklädning med egna kläder – 1500 kr

Transport med bårbil till kyrkan, ev. urna till krematorium inklusive ovan nämnda* tjänster

Gällivare samt Malmbergets kyrka – 4900 kr

 

Dokkas kapell – 5300 kr

 

Hakkas, Ullatti, Nilivaara, Skaulo, Purnu, Nattavaara kyrkor-kapell – 5700 kr

ÖVRIGA ORTER BEGÄR OFFERT

 

Representant vid personligt avsked debiteras (eller övriga tjänster som önskas)

vardagar 8-18: 650 kr/påbörjad timme

vardagar 18-20: 750 kr/påbörjad timme

helger: 1000 kr/påbörjad timme

 

Svar-om-deltagande-tjänst . 400 kr

 

Helgtillägg begravning 1600 kr

ABSOLUT BILLIGASTE:

Enkel kista, svepning, transport till krematorium (Treenighetens kapell), vi gör dödsfallsanmälan till huvudman för begravningar, dvs Svenska kyrkan, gör klart med anh om den avlidne skall spridas i minneslund eller ev. uppmärkning av beställd urna (urnan kostar extra) och vi ombesörjer att urnan kommer till krematorium.

PRIS     8 500   KR            OBS!  INGA ANDRA TJÄNSTER INGÅR.