Vår auktorisation – din trygghet

Det är viktigt för dig att veta att Öströms Begravningsbyrå är auktoriserade. Det innebär att vi genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Vi genomgår dessutom kontinuerlig fortbildning. Du är med andra ord försäkrad om rätt hjälp och stöd i den svåra situation du befinner dig i - och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler.