Palvelut

Öströms Begravningsbyrå är, förutom medlemskapet i SBF, medlemmar i det rikstäckande expertnätverk inom arbets- och näringsförvaltningen,
som erbjuder högklassiga konsulterings- och experttjänster i olika situationer i fråga om
personal