Juridisk hjälp

Vid ett dödsfall måste man upprätta en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet, så kallad bouppteckning. Arbetet med denna ska påbörjas inom tre månader från dödsdagen och lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet.
 Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till mer än begravningskostnaderna gör man istället en dödsboanmälan och vid behov bidragsansökan, tag isåfall kontakt med kommunen som den avlidne var skriven i.