Efter begravningen

För de anhöriga brukar den svåraste tiden komma efter begravningen. Innan har de ofta en mängd praktiska saker som ska ordnas. Efteråt känns det bara tomt. Fortsätt därför att höra av dig. Motverka en social isolering genom att uppmuntra och ta initiativ till att den anhörige umgås med sina bekanta.

I tron att man inte ska riva upp de anhörigas sorg slutar många tidigt att prata om den döde och att nämna hans eller hennes namn. Det förvärrar i regel bara situationen. De anhöriga har ett starkt minne av den avlidne långt efter begravningen. Om ingen annan pratar om personen är det som om hon eller han aldrig hade funnits.

Hjälpa till praktiskt
Försök komma ihåg årsdagar efter dödsfallet, begravningen och den avlidnes födelsedag. Särskilt äldre människor brukar betrakta de dagarna som speciellt betydelsefulla. Ett bra stöd kan vara att du erbjuder dig att följa med och lägga en blomma på graven. Tänk på att helger och framför allt långhelger, som jul och påsk, brukar vara särskilt påfrestande. Många har också behov av praktisk hjälp, framför allt med sådant som den avlidne skötte tidigare.

Ta del av vårt kunnande
Som auktoriserad begravningsbyrå besitter vi omfattande kunskaper om sorg och begravning, som du är välkommen att ta del av. Det kan till exempel vara frågor om barn och begravning, olika trossamfunds begravningsritualer, möjligheten att se den döde, klädsel på begravningar, kondoleans, blommor och fonder.