Användbara länkar

Här har vi samlat några av de externa länkar som vi tror kan vara av intresse i olika sammanhang.

Musik och verser vid begravning

GRF gravvårdar

Fredahls kistor och urnor

Rydéns kistor och urnor

Svenska Kyrkan

Bibeln

 

För att hedra med minnesgåva            http://www.frii.se/om-insamling/minnesgavan/